Kreditkort används som benämning på kort där betalning vid ett köp påförs ett skuldkonto. Till skillnad mot vid betalkort betalar i allmänhet kortinnehavaren ränta från inköpsdagen. Det finns mellanformer där kontot dels är ett tillgångskonto, dels har ett medgivet kreditutrymme.I sådana fall tas ett uttag från tillgångarna på kontot så länge dessa räcker och därefter belastas krediten.kreditkort blandade

I dessa fall kan kontohavaren vid köpet ange om tillgångskontot eller kontokrediten skall belastas. Köpet debiteras kontot den dag köpet sker. Därför måste det finnas pengar på kontot på köpdagen trots att betalningen i vissa fall bokförs senare. Saknas tillräckligt med pengar på kontot på köpdagen kan kunden drabbas av överdragsavgifter.

Vid kortköp görs i regel en reservering av beloppet på ditt konto i samband med att täckningskontroll görs. När köpet slutligt bokförs på kontot skall reserveringen automatiskt tas bort. Det inträffar ibland – av olika skäl – att detta inte fungerar varvid kontot under en period av upp till fem dagar alltså kan vara belastat med det dubbla köpbeloppet. Kontakta då din bank som “manuellt” tar bort reserveringen.