Betalkort används som benämning på kort där kortinnehavaren enligt kontovillkoren beviljas anstånd, vanligtvis 30-45 dagar, med betalning av det belopp som påförts kontot under en viss period. När innehavare av betalkort använder kortet för att betala en vara eller tjänst debiteras beloppet automatiskt kortinnehavarens konto eller faktureras (dvs en räkning skickas) för inbetalning samma månad eller månaden efter inköpet.betalkort

Betalkort kan också i vissa fall, vilket i så fall framgår av avtalsvillkoren, omvandlas till kreditkort. Det innebär att kunden får betala ränta på en utnyttjad kredit. Betalkortet omvandlas till kreditkort antingen genom att kunden betalat för sent och därmed inte följt betalningsvillkoren för betalkortet eller om kunden valt att betala ett lägre belopp och på så vis delat upp betalningen av fakturabeloppet.