pengar

Uttagskort

Ett uttagskort, även känt som ett bankomatkort, är ett kort som ger dig möjlighet att ta ut kontanter direkt från ditt bankkonto via en bankomat. Dessa kort har oftast inte förmågan att genomföra transaktioner på nätet eller hos företag, utan används främst för att erhålla kontanter. Vill du handla med kortet får du istället välja ett debetkort eller kreditkort.

En av fördelarna med ett uttagskort är att du enkelt och snabbt kan få tillgång till dina pengar när som helst under dygnet. Detta kan vara särskilt användbart i situationer där kontanter fortfarande är det mest lämpliga eller enda betalningsalternativet.

Uttagskort har ofta en daglig uttagsgräns, vilket kan variera beroende på bank och den specifika kontotyp du har. Detta är en säkerhetsåtgärd som är utformad för att skydda både banken och kunden från potentiell bedrägeriverksamhet.

Viktigt att notera är att uttagskort, till skillnad från kreditkort, inte tillåter dig att spendera mer pengar än vad du har på ditt konto. Detta kan hjälpa till att förhindra överdriven skuld, men det betyder också att du måste ha tillräckligt med pengar på ditt konto för att täcka kostnaden för eventuella uttag.

Liksom alla typer av kort, är det viktigt att skydda ditt uttagskort från förlust eller stöld. Om ditt kort går förlorat, bör du omedelbart rapportera det till din bank så att de kan inaktivera kortet och skydda dina pengar.

Så här fungerar uttagskort

Uttagskort är ett kort som ansluts till ett konto i banken och som gör det möjligt att ta ut pengar när som helst i uttagsautomater. Varje kort har en särskild, i regel fyrsiffrig, kod som skall knappas in vid uttag i automat. Vid behörighetskontrollen, som görs maskinellt, kontrolleras att kort och inknappad kod överensstämmer. Uttaget registreras på kundens konto.

Det finns vissa begränsningar när det gäller hur mycket pengar som kan tas ut vid varje uttag och/eller under en sjudagarsperiod. I vissa banker kan uttag göras med upp till 5.000 kr i ett och samma uttag. Inom en fyra- till sjudagarsperiod varierar maximibeloppet för uttag mellan 5.000-16.000 kr.

Dessa variationer förekommer mellan olika banker och inom respektive bank för olika kundkategorier.(Ovan angivna beloppsgränser ses över löpande av bankerna och kan därför ändras efter beslut i resp. bank.)

I samband med uttag i automat får kunden vanligtvis en minneslapp som visar uttagets storlek, hur mycket som finns kvar på kontot (saldobesked), samt datum och klockslag då uttaget gjorts. Det finns ofta även en möjlighet att utan samband med uttag få en kontouppgift som visar kontobehållning samt de senaste fem transaktionerna (händelserna) på kontot.