Uttagskort är ett kort som ansluts till ett konto i banken och som gör det möjligt att ta ut pengar när som helst i uttagsautomater. Varje kort har en särskild, i regel fyrsiffrig, kod som skall knappas in vid uttag i automat. Vid behörighetskontrollen, som görs maskinellt, kontrolleras att kort och inknappad kod överensstämmer. Uttaget registreras på kundens konto.pengar

Det finns vissa begränsningar när det gäller hur mycket pengar som kan tas ut vid varje uttag och/eller under en sjudagarsperiod. I vissa banker kan uttag göras med upp till 5.000 kr i ett och samma uttag. Inom en fyra- till sjudagarsperiod varierar maximibeloppet för uttag mellan 5.000-16.000 kr.

Dessa variationer förekommer mellan olika banker och inom respektive bank för olika kundkategorier.(Ovan angivna beloppsgränser ses över löpande av bankerna och kan därför ändras efter beslut i resp. bank.)

I samband med uttag i automat får kunden vanligtvis en minneslapp som visar uttagets storlek, hur mycket som finns kvar på kontot (saldobesked), samt datum och klockslag då uttaget gjorts. Det finns ofta även en möjlighet att utan samband med uttag få en kontouppgift som visar kontobehållning samt de senaste fem transaktionerna (händelserna) på kontot.