Debetkort är beteckningen på kort där beloppet dras från (debiteras) kortinnehavarens tillgångar (behållning) på kontot. Debetkort används t.ex. inom detaljhandeln och bensinbranschen.kreditkort

Om kortet är knutet till ett konto i en bank (med eller utan en kredit knutet till kontot) brukar beteckningen bankkort användas. Vid utbyte av bankkort är de nya korten numera ofta förberedda för att kunna användas som Cash-kort (se nedan).

Köpet debiteras kontot den dag köpet sker. Därför måste det finnas pengar på kontot på köpdagen trots att betalningen i vissa fall bokförs senare. Saknas tillräckligt med pengar på kontot på köpdagen, kan kunden drabbas av överdragsavgifter.