Kontokort är ett kort med innehavarens namn och kortnummer präglat på kortet. Kunden kan använda kortet för att betala varor och tjänster på de inköpsställen som accepterar kortet som betalningsmedel. Kontokort indelas i debetkort, betalkort och kreditkort beroende på vilka betalningsvillkor som är knutna till kortet. Att använda kort är ett alternativ till kontanter eller check och är också ett sätt att göra uttag från sitt konto. Innan man ansöker om ett kort bör man ta reda på kostnaden (avgifter och ränta) och villkoren som gäller för kortet.kontokort

Det är också viktigt att informera sig om hur man vid en förlust spärrar kortet, dvs vart man vänder sig för att göra en förlustanmälan för att kunna skydda sig mot att någon obehörig använder kortet. På annan plats på denna hemsida finns en förteckning över telefonnummer dit du kan ringa och spärra ditt kort. Det finns olika typer av kort att välja mellan beroende på vilka behov man har. Användningsområdet och därmed villkoren och avgifterna för korten varierar.

I avtalet mellan kortinnehavaren och kortutgivaren (banken) finns villkor som anger när kortinnehavaren är betalningsskyldig för ett belopp som påförts kontot om ett kort har använts av någon obehörig person. Kontohavaren är betalningsskyldig för obehörigt utnyttjande endast om denne, eller någon annan som får använda kontokortet,har lämnat ifrån sig kortet till någon annan,genom grov oaktsamhet förlorat kortet, eller på något annat sätt förlorat besittningen av kortet och inte snarast efter upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren.

Vid bedömningen av om kortinnehavaren varit grovt oaktsam bör man ta hänsyn till att kontokort i regel är avsedda att lättillgängligt kunna användas i olika sammanhang, ofta för att användas i stället för pengar även vid smärre inköp. Har kortet t.ex. lämnats kvar i ficka, väska eller bil som inte stått under uppsikt, bedöms detta i regel som grov oaktsamhet.