Smart card (smarta kort eller aktiva kort) är ett kort med inbyggd mikroprocessor (chip) som kan laddas med köpkraft – “pengar” – vilka kortinnehavaren vid köp av varor och tjänster kan använda i stället för kontanter. De kort som lanserats av några banker under varumärket Cash är tänkta att kompletterar vanliga bank- och kreditkort vid alla typer av småaffärer.betalkort

Avsikten är att de ska ersätta sedlar och mynt, i första hand vid köp under 300 kronor. Kortet kan enklast beskrivas som en elektronisk plånbok, stor som ett vanligt kreditkort. I princip kan man säga att det fungerar som ett telefonkort där behållningen på kortet ligger lagrat i ett datachip. Skillnaden är att det kan laddas om och om igen. En annan skillnad är att man inte kan spärra ett förlorat kort.

De “pengar” som fanns på kortet vid förlusttillfället är alltså förlorade på samma sätt som pengar som finns i en vanlig plånbok är förlorade om man tappar plånboken. Kortet kopplas till ett lönekonto i banken. Med en personlig sk PIN-kod är det möjligt att flytta pengar från kontot till kortet. Kortet kan laddas på t.ex. bankkontor, i köpcentra och på andra platser utomhus.

Laddningen går till ungefär som när man tar ut pengar i en uttagsautomat. Skillnaden är att pengarna istället “lagras” på kortet. Kortet kan laddas med upp till 1 500 kronor per gång. Förlust av kortet bör omedelbart anmälas till banken. Banken kan då spärra kortet för att förhindra att det laddas av någon obehörig.

Vid köp sätter man in kortet i butikens terminal (samtidigt kan man kolla saldot i en ruta på terminalen), expediten slår in beloppet, man kontrollerar beloppet och trycker OK. När man betalar behöver man inte använda koden. Pengarna förs därefter över till butikens terminal. Vid dagens slut förs pengarna över från butikens terminal till butikens bank.

I avtalet mellan kortinnehavaren och kortutgivaren (banken) finns villkor som anger när kortinnehavaren är betalningsskyldig för ett belopp som påförts kontot om ett kort har använts av någon obehörig person. Dessutom brukar avtalen innehålla bestämmelser om att kort och kod skall förvaras på ett betryggande sätt och ej tillsammans.